Aquaco in jaarverslag OOM en in MetaalJournaal

OOM, het opleiding- en ontwikkelingfonds van de Metaal, heeft Aquaco verkozen als voorbeeldbedrijf in het
jaarverslag 2010. In dit jaarverslag leest u hoe Aquaco omgaat met de ontwikkeling van haar medewerkers
en hoe de regelingen van de OOM hieraan bijdragen.
Download hier het jaarverslag 2010 van OOM en lees de artikelen (interviews door Annemiek de Gier) in het
kader van vakmanschap en bekijk de prachtige foto's (door Mark van der Zouw).
Ook in de uitgave december 2011 van het MetaalJournaal staat een artikel over Aquaco, op pagina 7-9.