Gemeente Velsen gaat van bovengrondse naar automatische beregening

In opdracht van de Gemeente Velsen heeft Aquaco  6 sportparken en 1 tennisbaan voorzien van automatische beregening. Het oude Water-Cart beregeningssysteem werd ingeruild.
Alle systemen worden daarbij aangestuurd door het Smart Link systeem. Hiermee worden 24/7 alle beregeningsprogramma's online ingesteld, gecontroleerd en waar nodig aangepast.