coronavirus - ons team staat voor uw klaar

Het coronavirus houdt de gemoederen wereldwijd bezig. Ook in Nederland hebben burgers, medewerkers en bedrijven hier in toenemende mate last van.
Als Aquaco hebben wij een grote verantwoordelijkheid voor onze medewerkers en klanten. In verband hiermee hebben we een corona draaiboek opgesteld. Het geeft richting aan ons handelen in voorkomende situaties.

Naar onze klanten toe zullen we er alles aan doen om onze diensten te continueren. We laten u uiteraard niet graag in de steek, ook niet in deze
weerbarstige situatie. Wij willen u vragen om alle bekende voorzorgsmaatregelen, zoals regelmatig handen wassen, hoesten in je elleboog én 1,5 meter afstand houden van elkaar, te treffen voor uw eigen belang, maar ook in het belang van onze medewerkers.

Het is onze gezamenlijke uitdaging om een veilige situatie te creëren waarbinnen wij onze werkzaamheden kunnen verrichten.
Als we hier met elkaar de schouders onder zetten, moeten we in staat zijn om onze diensten in de lucht te houden.
Wij gaan er in ieder geval alles aan doen om u maximaal te helpen.
Heeft u ziekteverschijnselen of heeft u twijfels over de werkomstandigheden waarin onze medewerkers moeten werken bel dan de afspraak af.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan vernemen wij die graag.
Team Aquaco
T 0481-377177

E info@aquaco.nl