Automatische beregening voor 5 sportparken Gemeente Cuijk

In opdracht van de Gemeente Cuijk heeft Aquaco 5 gemeentelijke sportparken (in totaal 24,5 velden) voorzien van een automatische beregeningsinstallatie.  Het betreft allemaal natuurgras sportvelden.
Na onderzoek door de gemeente over de financiële haalbaarheid en over de meerwaarde van de aanleg van de automatische beregeningssystemen voor alle buitensportvelden, heeft de gemeenteraad uiteindelijk positief beslist. De volgende sportparken zijn voorzien van een automatische beregeningsinstallatie:
Sportpark "De Groenendijkse Kampen" in Cuijk, Sportpark "Calbroek" in Beers, Sportpark "'t Veldzicht" in St. Agatha,
Sportpark "De Berkte" in Haps en Sportpark "Vianen Vooruit" in Vianen.
Aquaco voert ook het onderhoud uit aan de beregeningsinstallaties.
|