Beregening, Drainage en Tennisbaanverwarming HLTC Gooiland

In opdracht van Wijnbergen Sportbouw is Aquaco het nieuwe jaar van start gegaan met een project bij HLTC Gooiland in Hilversum waarbij 3 disciplines uitgevoerd worden: beregening, drainage en tennisbaanverwarming. Aan de opdracht is een uitgebreid bodemonderzoek vooraf gegaan om de vergunning te verkrijgen voor het boren van een waterbron.